Privacy

In gewone taal

Algemeen

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze hebt opgegeven. Net als u houden wij ook niet van ongewenste reclame. Ook wij zijn gesteld op onze privacy. Uw gegevens zullen door ons nooit aan anderen worden verstrekt (zie punt 8 Privacy Policy).

Op deze website worden helemaal GEEN gegevens opgeslagen voor marketingdoeleinden en GEEN gebruikers met trackers gevolgd, bijv. t.b.v. Google Analytics of Facebook. Vandaar dat er ook geen irritante “cookie-vraag” gesteld hoeft te worden.

Het spreekt voor zich dat uw e-mailadres wordt gebruikt wanneer er correspondentie ontstaat tussen u en breingolven.nl.

Deze website

Gegevens die u invoert in een formulier worden bewaard in onze database. Wanneer u onze websites bezoekt dan worden enkele technische kenmerken van uw opvragingen kortdurend in zogenaamde logfiles op de server bijgehouden.

Bovenstaande is een korte samenvatting van ons privacyreglement.
Dit reglement is als PDF hier te downloaden.
En een link naar de in punt 3.2 van het privacyreglement genoemde dienstbeschrijving.

Privacy policy breingolven.nl

Versie: 20200707, hier te downloaden als PDF.

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website breingolven.nl bezoekt. Het is iets beknopter dan het reglement.

 1. Beheer
  De website breingolven.nl staat onder beheer van Ronald de Caluwé, de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website (https://breingolven.nl/contact).
 2. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan breingolven.nl worden bewaard. Voorbeeld is een ingevuld formulier.
  2. breingolven.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Cookies
  1. breingolven.nl maakt GEEN gebruik van marketingcookies.
  2. breingolven.nl maakt GEEN gebruik van Google Analytics cookie(s).
  3. breingolven.nl maakt wel gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Een dergelijk cookie is een klein tekstbestand die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker, enkel en alleen ten behoeve van het gebruikersgemak van deze zelfde bezoeker.
  4. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden via het instellen van de browser.
  5. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij breingolven.nl, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  breingolven.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 6. Bestellingen
  De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een dienst afneemt bij breingolven.nl.
 7. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  breingolven.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van een bestelling, afname van een dienst of aanmelding.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het afgenomene, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het onder de aandacht brengen van blogs, een product, tips et cetera, waarvan breingolven.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 8. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan breingolven.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Hier is één uitzondering op: Wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 9. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan breingolven.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 10. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. breingolven.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door breingolven.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Scroll naar boven